Byr på tedans: – Det kostar oss lite og gir dei mykje