Regjeringa kuttar barnehageprisane til 2000 kroner i månaden

foto