Prøveboring i gang: – Vi er glad dei tek oss på alvor