Bøtesatsane til politiet aukar på nytt – så mykje må du betale for ulovleg mobilbruk