Reiseråd for ni land på EUs tredjelandsliste blir fjerna