Irakisk jihadist dømd for folkemord – heldt mor og barn som slavar