Fire barn dømde til forvaring etter at Noreg endra lova