Hovudredningssentralen ber folk sikre lause gjenstandar langs kysten