Folket delt om abortgrense – fleirtal for dagens lov