3.500 år gammal steintavle med episk dikt kan bli overført frå USA til Irak