Gått over 50 kilometer på jobb – og like blid

foto