– I dag spring investorane etter deg, men slik var det ikkje då eg starta opp