- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Noreg heng etter EU i kvotepliktige klimagassutslepp