- lokalavisa for Stranda og Sykkylven

Regjeringa vil fjerne øvre aldersgrense for brukarstyrt personleg assistanse