Gir ungdomen pengar dei kan gi til gode formål

foto