Universitetet i Oslo er førebudd på ein usikker smittesituasjon