Sende inn over hundre underskrifter – fekk utslag i sak

foto