Namnet hennar stod skrive med gullskrift på kassa: – Det var som å finne att ein gamal venn