Helga Lermo Johansen spør politikarane om framtida til kaia