Hestekviskrar eller dyrelege – ho er noko midt i mellom