Kommunen ber Brussel om råd – vil gå nye grøne vegar for å halde oppe cruisetrafikken

foto