Stilte til flott markering – annonserte ny tradisjon