Søkjer om redusert rabatt for elbilar på ferjene

foto