Det nærmar seg slutten for hjortejakta – nesten to hundre hjortar skil dei to kommunane