Starta eit tilbod han sjølv kunne tenke seg – suksess frå første stund