Frankrike ser bort frå militær intervensjon i Haiti