Budsjettet gjort ugyldig – kommunen hamnar på Robek