45 prosent av koronapositive var fødde i utlandet eller har utanlandske foreldre