Gladmelding for pensjonistane: – Vil bety noko for mange