Oppmøte viste eit tydeleg behov for informasjon – rift om både stolar og parkering