Ungdomen sitt val for framtida: – Det er ikkje alltid like lett

foto