KS: – Krevjande for kommunane å løyse oppgåva med auka vaksinasjon