Høgt sjukefråvær fører til pressa situasjon for skulane i Bergen