Over 24.000 uvaksinerte til Noreg via sjøvegen hittil i juli