Listhaug om 22. juli-debatten: – Alle har eit ansvar for å trekkje grenser