Kakestykke frå Charles og Dianas bryllaup skal seljast på auksjon