Brannfolk til fjells – byter ut slange og øks med ski og stavar