Får du grumsete vatn i glaset, er dette truleg årsaka