– Er det slik at institusjonsplassar forsvinn i det stille?

foto