Anke etter drapet på Regestranden avvist av Høgsterett