Bøndene vil ha nye forhandlingar på grunn av auka pris på gjødsel