Framleis eksplosjonsfare etter brann i campingvogner i Oppdal