Påstår å ha fått beskjed om å ikkje klage – for då blir det «bråk»