Foreslår å innføre betaling på gratis ferjer

foto