Vegvesenet vurderer tilbakekalling av Tesla-modellar