Økonomisjefen frå talarstolen – tilrår å ikkje lese eller bruke lokalavisa