Går imot ønsket frå grendefolket – meiner felles interesser må kome først