Trygdeoppgjeret er klart – grunnbeløpet i folketrygda blir auka

foto