– Å vekse opp på ein liten stad er på godt og vondt

foto