Styrtregn førte til millionøydeleggingar i fjor sommar